26/01/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ hoán ty
西湖浣絲

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2009 03:05

 

Nguyên tác

淫潭水色正漣漪,
橋上觀完浣濯時。
采徹龍窩鋪練渚,
錦回鵲浦浴河磯。
蠶桑生裏身常潔,
霹靂奇方手不皈。
何處霜砧寒倒月,
愁人聲答浣湖絲。

Phiên âm

Dâm Đàm thuỷ sắc chính liên y,
Kiều thượng quan hoàn cán trạc thì.
Thái triệt long oa[1] phô luyện chử,
Cẩm hồi Thước phố dục hà ky[2].
Tàm tang sinh lý thân thường khiết,
Tích lịch kỳ phương[3] thủ bất quy.
Hà xứ sương chân hàn đảo nguyệt,
Sầu nhân thanh đáp hoán hồ ty.

Bản dịch của (Không rõ)

Hồ Tây sắc nước gợn lăn tăn,
Cầu tựa xem phường chuội sợi săn.
Màu thấu hang Rồng phô bến lụa,
Gấm vây bãi Thước giặt doành Ngân.
Tằm tang lẽ sống, thân thường sạch.
Sấm sét phương hay, tay chẳng sần.
Đâu chốn chày sương đang nện nguyệt
Chuội tơ đáp lại tiếng bâng khuâng.
[1] Hang rồng. Người xưa cho rằng dưới vùng nước sâu rộng là hang ở của rồng, rồi từ đó nâng lên là "Long cung" (Cung điện của Thuỷ tề Long vương).
[2] Dịch thoát là doành Ngân. Vì trong câu thơ còn có từ Thước phố (bến Thước) cho nên có lẽ tác giả muốn dùng điển "chim Ô Thước bắc cầu qua sông Ngân hà" để hàm ý Chức nữ dệt gấm.
[3] Sấm sét phép lạ, ý nói tiếng đập lụa vang lên như sấm sét.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Tây Hồ hoán ty