24/06/2021 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (06)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:49

 

Nguyên tác

‘Tis to create, and in creating live
A being more intense, that we endow
With form our fancy, gaining as we give
The life we image, even as I do now.
What am I? Nothing: but not so art thou,
Soul of my thought! with whom I traverse earth,
Invisible but gazing, as I glow
Mixed with thy spirit, blended with thy birth,
And feeling still with thee in my crushed feelings’ dearth.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Để sáng tạo và sống vừa sáng tạo
Một cuộc đời nồng đậm, ta đã cho
Ảo vọng của ta một hình dáng, tựa bây giờ
Ta nhận và cho cuộc đời ta tạo lấy
Ta là gì? Ta chẳng là gì cả
Nhưng còn ngươi hồn tư tưởng của ta
Ngươi khác! Cùng ngươi, ta đã đi qua
Mặt đất - tuy vô hình nhưng thấy hết
Hoà với ngươi trong trí năng, nguồn gốc
Và cảm xúc, nhờ ngươi, khi xúc cảm không còn
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06)