07/08/2020 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh không, tử lại hoàn không

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 06:50

 

Sinh không, tử lại hoàn không,
Khó ta, ta chịu đừng mong giàu người.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sinh không, tử lại hoàn không