20/09/2020 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dao vàng mà liếc đá vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:12

 

Dao vàng mà liếc đá vàng,
Mắt anh anh ngỏ, mắt nàng nàng ngơ.
Ngỏ chi cho thế gian ngờ,
Đó thương đó biết, đây chờ đây hay…
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Dao vàng mà liếc đá vàng