02/06/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc xanh

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 19:04

 

Mùa đông quyện khói chiều lam
Ấm đường làng ngoại trúc nằm thướt tha
Đêm đêm rũ bóng trăng tà
Xanh xanh diễm ảo la đà tóc mây
Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Trúc xanh