08/08/2022 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩa Quảng phố tảo phát
義廣铺早發

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:15

 

Nguyên tác

鷄聲喔喔水潺潺,
月落參橫客抱關。
黄葉林風驢背冷,
曉行人出石門山。

Phiên âm

Kê thanh ốc ốc thuỷ sàn sàn,
Nguyệt lạc Sâm hoành khách bão quan.
Hoàng diệp lâm phong lư bối lãnh,
Hiểu hành nhân xuất Thạch Môn san.

Dịch nghĩa

Tiếng gà rộn rã, tiếng nước róc rách,
Trăng lặn, sao Mai góc ngang khách canh giữ cửa ải.
Lá rụng, gió rừng thổi lạnh lưng bìa,
Người đi sớm ra khỏi núi Thạch Môn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Suối tuôn róc rách, dậy canh gà,
Góc núi sao Mai, ánh nguyệt tà.
Trút lá gió rừng, lưng ngựa buốt,
Thạch Môn, khách đã sớm ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nghĩa Quảng phố tảo phát