26/09/2022 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân Yên vãn vọng
新安晚望

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2011 19:16

 

Nguyên tác

微茫千里夕陽西,
野戍江樓押盡低。
多少客愁消不得,
更籠寒月到秋閨。

Phiên âm

Vi mang thiên lí tịch dương tê,
Dã thú giang lâu áp tận đê.
Đa thiểu khách sầu tiêu bất đắc,
Cánh lung hàn nguyệt đáo thu khuê

Dịch nghĩa

Lờ mờ nghìn dặm khi bóng xế về tây,
Chòi canh ở trên sông phía đồng nội dường như bị đè thấp xuống.
Bao nhiêu nỗi buồn của khách không tiêu tan được,
Lại lồng vào bóng trăng giá lạnh mà lan tới buồng thu.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bóng xế non đoài vạn dặm xa,
Trên sông chòi gác thấp là tà.
Mối sầu đất khách tiêu chưa hết,
Trăng lạnh buồng thu lại lướt qua.
Tân Yên: tên huyện, trước gọi là châu Tân Yên, đến đời Lê Kính Tông, niên hiệu Hoằng Định vì kỵ kuý, đổi thành Tiên Yên. Nay thuộc Quảng Ninh.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tân Yên vãn vọng