20/07/2024 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát sinh 5
葛生 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:48

 

Nguyên tác

冬之夜,
夏之日。
百歲之後,
歸于其室。

Phiên âm

Đông chi dự (dạ),
Hạ chi nhật.
Bách tuế chi hộ (mậu),
Quy vu kỳ thất.

Dịch nghĩa

Đêm mùa đông,
Ngày mùa hè,
Sau cuộc sống trăm năm,
Em chết đi sẽ về chung một phần mộ của chàng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đêm đông dài sầu tư thêm nặng,
Ngày mùa hè đằng đẵng nhớ trông.
Trăm năm trọn kiếp thuỷ chung,
Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thất: mộ phần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát sinh 5