29/09/2020 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuống sông xuống biển vẫn đi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 16:24

 

Xuống sông xuống biển vẫn đi
Lên non lên núi sá gì vì ai.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Xuống sông xuống biển vẫn đi