03/10/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giặt áo

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 06:37

 

Tre bừng nắng lên
Rộn vườn tiếng sáo
Nắng đẹp nhắc em
Giặt quần, giặt áo

Bồ câu tắm chậu
Vịt ngỗng tắm hồ
Chúng giặt luôn áo:
Bộ lông bốn mùa

Lấy bọt xà phòng
Làm đôi găng trắng
Nghìn đốm cầu vồng
Tay em lấp lánh

Mừng bao vết bẩn
Sát cái đi ngay
Khổ bao vết khác
Chà đến rát tay...

Nắng theo gió bay
Trên tre, trên chuối
Nắng vẫn đầy trời
Vàng sân, vàng lối

Sạch sẽ như mới
Áo quần lên dây
Em yêu ngắm mãi
Trắng hồng đôi tay...

    *

Nắng đi suốt ngày
Giờ lo xuống núi
Nắng vẫn còn đây
Áo thơm bên gối
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Giặt áo