05/12/2021 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Thị lang phó Thường Châu
送李侍郎赴常州

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 15:26

 

Nguyên tác

雪晴雲散北風寒,
楚水吳山道路難。
今日送君須盡醉,
明朝相憶路漫漫。

Phiên âm

Tuyết tình vân tán bắc phong hàn,
Sở thuỷ Ngô sơn đạo lộ nan.
Kim nhật tống quân tu tận tuý,
Minh triêu tương ức lộ man man.

Bản dịch của Tản Đà

Tuyết tạnh mây tan gió lọt da,
Non sông Ngô Sở, nỗi đường xa.
Lúc này đưa bác nên say tít,
Tình nặng đường xa buổi sáng ra.
Nguồn: Báo Ngày nay số 84, ngày 7-11-1937

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Tống Lý Thị lang phó Thường Châu