01/02/2023 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà ơi thương quá

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2022 06:08

 

Ta về gối tóc vào sông
Nghe trên đồng bãi mênh mông quê nhà
Con cò bay lả bay la
Bà ơi thương quá, tiếng bà ru xưa!...
Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Bà ơi thương quá