29/09/2020 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rượu chè cờ bạc lu bù

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 10:41

 

Rượu chè cờ bạc lu bù,
Hết tiền, đã có mẹ cu bán hàng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rượu chè cờ bạc lu bù