17/08/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải thượng
海上

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 26/08/2016 05:43

 

Nguyên tác

石橋東望海連天,
徐福空來不得仙。
直遣麻姑與搔背,
可能留命待桑田。

Phiên âm

Thạch kiều[1] đông vọng hải liên thiên,
Từ Phúc[2] không lai bất đắc tiên.
Trực khiển Ma Cô[3] dữ tao bối,
Khả năng lưu mệnh đắc tang điền.

Dịch nghĩa

Từ Thạch kiều nhìn về phía đông thấy biển liền với trời,
Từ Phúc trở về tay không, không rước được tiên.
Phải chi nhờ được Ma Cô gãi lưng,
Sẽ có khả năng may mắn được ruộng dâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn về đông trời liền với biển
Từ Phúc không đến đón được tiên
Được Ma Cô gãi lưng hên
Vận may sẽ đến được liền ruộng dâu.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Cây cầu bằng đá do Tần Thuỷ Hoàng cho cất ngoài bờ biển đông, với ý định vượt biển tìm tiên.
[2] Người nói với Tần Thuỷ Hoàng là ngoài biển đông có ba ngọn núi thần tiên ở là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Vua sai y dẫn một ngàn đồng nam đồng nữ xuống thuyền đi rước tiên về.
[3] Tiên nhân có móng tay dài để gãi lưng khi ngứa. Cũng chính Ma Cô nói từng thấy ba ngọn núi tiên ở có lúc biến thành ruộng dâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hải thượng