20/05/2024 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất quy
不歸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 21:31

 

Nguyên tác

河間尚征伐,
汝骨在空城。
從弟人皆有,
終身恨不平。
數金憐俊邁,
總角愛聰明。
面上三年土,
春風草又生。

Phiên âm

Hà Gian thượng chinh phạt,
Nhữ cốt tại không thành.
Tùng đệ nhân giai hữu,
Chung thân hận bất bình.
Sổ kim liên tuấn mại,
Tổng giác ái thông minh.
Diện thượng tam niên thổ,
Xuân phong thảo hựu sinh.

Dịch nghĩa

Nơi vùng sông còn chiến tranh,
Xương ngươi (binh sĩ) còn vùi nơi thành bỏ hoang.
Anh em nào ai chẳng có,
Suốt cả đời buồn vì không hài lòng.
Em ta đã biết đếm tiền, ta thương cái kháu khỉnh đó,
Tóc còn để chỏm mà đã tỏ ra thông minh rồi.
Trên mảnh đất quê đã xa cách ba năm kia,
Khi gió xuân về cỏ lại mọc tươi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Hà Gian chưa khỏi loạn,
Xương thịt bỏ bên thành.
Em ho ai không có?
Bao nhiêu nỗi bất bình?
Đếm tiền yêu dĩnh ngộ,
Để chỏm tiếc thông minh.
Trên mặt ba năm đất,
Xuân sang cỏ lại xanh.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bất quy