23/03/2023 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm mộ Tiểu Thanh

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2020 17:24

 

A
Trang thơ còn đau hơn? Trang đã cháy đau hơn?
Khách đến thăm chỉ biết nàng qua tiểu sử
Thơ nghìn câu không nói hết một đời người đã vỡ
Khách đến thăm mồ, không phải khách văn chương[1]

B
Trang còn buồn hơn, hay trang mất đau hơn?
Những khách sáng nay chưa ai đọc thơ nàng.
Nghìn trang thơ không nói hết một cuộc đời đã vỡ
Giọt lệ nhỏ bên mồ đâu phải giọt văn chương.
19-4-1968

Phùng Tiểu Thanh 馮小青 (1594-1612) là một giai nhân tài hoa bạc mệnh đời Minh (Trung Quốc). Nguyễn Du có bài thơ Độc Tiểu Thanh ký nói về nàng.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002
[1] Chú thích của Vũ Thị Thường: “Nhỏ một giọt lệ bên mộ, đâu phải chuyện văn chương” (tác giả phân vân giữa câu này và câu trên, không biết chọn câu nào).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Thăm mộ Tiểu Thanh