07/12/2021 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần trung tạp cảm kỳ 5
秦中雜感其五

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 09:52

 

Nguyên tác

百戰風雲一望收,
龍蛇白骨幾堆愁。
旌旗影沒南山在,
歌舞如空渭水流。
天近易迴三輔雁,
地高先得九州秋。
扶風豪士能憐我,
應是當年馬少遊。

Phiên âm

Bách chiến phong vân nhất vọng thâu,
Long xà bạch cốt kỷ đồi sầu.
Tinh kỳ ảnh một nam sơn tại,
Ca vũ như không vị thuỷ lưu.
Thiên cận dị hồi Tam Phố nhạn,
Địa cao tiên đắc Cửu Châu thâu.
Phù phong hào sĩ năng liên ngã,
Ưng thị đương niên mã thiểu du.

Bản dịch của (Chưa rõ)

Trăm trận gió mây một thoáng thâu
Rắn rồng xương trắng ủ ê sầu
Tinh kỳ vắng bóng non nam đó
Ca múa lầu không nước chảy làu
Trời thấp chuyển hồi chim Tam Phố
Đất dày nhanh cảm Cửu Châu thu
Hào kiệt anh hùng ai thương tớ
Gióng ngựa dừng cương giữa cuộc đua

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Tần trung tạp cảm kỳ 5