18/06/2021 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ quyên từ
杜鵑詞

Tác giả: Lệ Giang Mộc tri phủ - 麗江木知府

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2014 07:08

 

Nguyên tác

山前杜宇哀,
山下杜鵑開。
腸斷聲聲血,
郎行何日回?

Phiên âm

Sơn tiền đỗ vũ ai,
Sơn hạ đỗ quyên khai.
Trường đoạn thanh thanh huyết,
Lang hành hà nhật hồi?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đỗ vũ than trước núi
Đỗ quyên nở chân non
Kêu nhỏ máu tan hồn
Chàng đi ngày nào lại?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệ Giang Mộc tri phủ » Đỗ quyên từ