22/05/2024 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái vãng Hà Thành ký kiến
再往河城記見

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:57

 

Nguyên tác

天地何心運轉沌,
一番流鍳一劳神。
京城體勢存千古,
人物繁花遜九分。
水客新投多雜處,
火船乆泊更移津。
霖漓痛飮江亭上,
不覺沉唫感慨頻。

Phiên âm

Thiên địa hà tâm vận chuyển đồn (độn),
Nhất phiên lưu giám nhất lao thần.
Kinh thành thể thế tồn thiên cổ,
Nhân vật phồn hoa tốn cửu phần.
Thuỷ khách tân đầu đa tạp xứ,
Hoả thuyền cửu bạc cánh di tân.
Lâm ly thống ẩm giang đình thượng,
Bất giác trầm ngâm cảm khái tần.

Dịch nghĩa

Trời đất có lòng nào vận chuyển khác
Một phen toả như gương, một phen nhọc thần trí
Thể chế và hình thế của kinh thành còn mãi nghìn năm
Nhân vật phồn hoa giảm chín phần
Khách trên sông mới đến nhiều hỗn tạp
Thuyền máy đỗ lâu lại phải dời bến
Buồn bã uống trên đình ven sông
Bất giác trầm ngâm nhiều phen cảm khái

Bản dịch của Hạ Thái

Trời đất lòng nào vận chuyển luôn
Lúc thì tươi sáng có khi buồn
Kinh thành thể chế nghìn năm vững
Nhân sự phồn hoa chín bậc suông
Hổn hợp bến sông chen trú khách
Bộn bề ghe cộ phải dong buồm
Bồi hồi nhấp rượu bên đình quán
Cảm khái thâm trầm tiếc vấn vương
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Tái vãng Hà Thành ký kiến