09/12/2022 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày kia sẽ đến
Ще дойде ден

Tác giả: Dimiter Boyadjiev - Димитър Бояджиев

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2008 01:55

 

Nguyên tác

Ще дойде ден на светли тържества!
Ще дойде ден - та наште божества,
на прада и на благост божествата,
ще зацаруват в наший беден край,
де злобно кръв пролива брат на брата,
де сълзи и стенанья нямат край!
Но дотогава си крепи духът,
не падай малодушно в своя път!

Bản dịch của Xuân Diệu

Ngày của những thắng lợi huy hoàng sẽ đến
Ngày kia sẽ đến - và những vị thần của chúng ta
Là lẽ công bằng và tình thần mến dịu hòa
Sẽ ngự trị trên nước ta nghèo khổ
Mà những người anh em hung dữ đang giết lẫn nhau
Mà nước mắt với lời than không có giới hạn bến bờ
Nhưng cho đến hôm nay anh vẫn vững vàng tâm trí
Trên con đường anh đi, đừng nản chí

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dimiter Boyadjiev » Ngày kia sẽ đến