15/08/2022 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 04
題扇其四

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 11:48

 

Nguyên tác

署退南窗午,
金風老火消。
班姬千古恨,
幽魂孰能招。

Phiên âm

Thự thoái nam song ngọ,
Kim phong lão hoả tiêu.
Ban Cơ[1] thiên cổ hận,
U hồn thục năng chiêu.

Dịch nghĩa

Nơi cửa sổ phía nam, buổi trưa, ở công đường về,
Cái nóng dữ của gió tây đã vợi.
Mối hận nghìn đời của nàng Ban Cơ,
U hồn của nàng có ai vời về được chăng.

Bản dịch của Hải Anh

Khung cửa nam, trưa nghỉ,
Gió tây nóng đã vơi.
Nàng Ban hận muôn thuở,
Hồn thiêng biết ai vời.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Ban Cơ hay Ban tiệp dư của vua Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến dèm pha, phải sang hầu hạ bà thái hậu ở cung Trường Tín. Từ khi không được vua yêu, nàng dùng tấm lụa trắng bằng tơ nước Tề (Tề hoàn tố) làm thành chiếc quạt tròn, gọi là đoàn phiến hay thu phiến, trên đề bài thơ Oán ca hành than phận mình như chiếc quạt mùa thu, khi trời mát, chiếc quạt bị vất vào xó hòm, không được vua dùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 04