29/05/2023 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuya phố chật

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:30

 

Đèn hai đầu phố tắt,
mà trăng không chịu đi,
chắc là thương phố chật,
đợi soi ai đường về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trăng khuya phố chật