18/04/2021 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:22

 

Nguyên tác

楚國巫山秀,
清猿日夜啼。
萬重春樹合,
十二碧峰齊。
峽出朝雲下,
江來暮雨西。
陽臺歸路直,
不畏向家迷。

Phiên âm

Sở quốc Vu Sơn tú,
Thanh viên nhật dạ đề.
Vạn trùng xuân thụ hợp,
Thập nhị bích phong tề.
Giáp xuất triêu vân hạ,
Giang lai mộ vũ tê.
Dương Đài quy lộ trực,
Bất úy hướng gia mê.

Dịch nghĩa

Ở nước Sở, núi Vu rất đẹp
Cả ngày lẫn đêm vượn kêu thanh thoát
Cây mùa xuân trùng trùng mọc liền nhau
Mười hai ngọn núi xanh vươn lên đều
Từ khe núi đi ra, mây buổi sáng phía dưới
Theo dòng sông tới, mưa chiều ở hướng tây
Dương Đài đường trở về thẳng
Không sợ bị lạc nhà.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sở xưa đẹp nhất Vu Sơn
Vượn kêu thanh thoát ngày đêm không ngừng
Cây xanh lớp lớp vào xuân
Mười hai đỉnh núi lưng chừng bên nhau
Dưới khe lãng đãng mây bay
Sông chiều mưa khắp non tây mịt mù
Dương Đài nẽo tới đường lui
Không nơi mê lộ chân xuôi lối về.
Thập nhị bích phong là mười hai đỉnh núi ở dãy Ba Sơn, gồm có:
- Phía bắc sông Dương Tử: Đăng Long, Thánh Tuyền, Triều Vân,  Thần Nữ - Vu Sơn, Tùng Loan, Tích Tiên
- Phía nam: Tụ Hạc, Thuý Bình, Phi Phụng, Thanh Đàn, Khởi Vân, Thượng Lăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Vu sơn cao