22/10/2021 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái quạt

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:41

 

Thác[1] ở trong tay tạo hoá quyền,
Một mình thờ chúa thuở hè thiên[2].
Lưng mềm yểu điệu mười lăm tuổi,
Má điểm yên chi[3] bảy tám khuyên.
Dặm liễu đã từng che mặt ngọc,
Đường hoa có thuở vẫy người tiên.
Tới thu lại thấy yêu đương nữa,
Mựa chớ[4] đàn[5] chi thiếp bạc duyên[6].
[1] Phó thác.
[2] Ngày hè.
[3] Son phấn.
[4] Đừng.
[5] Bàn.
[6] Xưa Ban Tiệp Dư bị vua ruồng bỏ, làm bài thơ oán thán ví mình như chiếc quạt, đến mùa thu thì hết được sủng ái. Trong bài này, tác giả an ủi rằng: quạt chớ sợ điều đó, càng sang thu càng được yêu thương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cái quạt