06/10/2022 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm trầm

Tác giả: Nguyễn Xuân Thâm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/02/2015 23:08

 

Anh luồn rừng Truồi[1] ngậm ngải tìm em
Em xa vắng và trầm cũng vắng
Anh ra sông thả lưới tìm em
Gặp bữa động sông ngầu bọt trắng

Hôm nay tạnh trời củi rều trôi về
Biết không phải trầm anh gọi trầm ơi
Anh đốt một ít gỗ khói bay lên trời
Em bây giờ anh ngậm ngải tìm đâu
[1] Rừng ở Nam Thừa Thiên, xưa nổi tiếng nhiều trầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Thâm » Tìm trầm