23/10/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ chí lâm trung vô nhân gia kết liêu vi trú
夜至林中無人家結寮爲住

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 06:16

 

Nguyên tác

披闢深林結小寮,
依崖架棧覆巴蕉。
雨來有幸無多甚,
曉露瀼瀼滴樹梢。

Phiên âm

Phi tịch thâm lâm kết tiểu liêu,
Y nhai giá sạn phúc ba tiêu.
Vũ lai hữu hạnh vô đa thậm,
Hiểu lộ nhương nhương trích thụ tiêu.

Dịch nghĩa

Phát dọn nơi rừng sâu, dựng túp lều nhỏ
Dựa vào sườn núi bắc sàn, mái lợp lá chuối
Mưa xuống nhưng cũng may không nặng hạt lắm
Sáng mai sương đầm đìa nhỏ giọt từ ngọn cây xuống

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Phát dọn rừng xanh dựng một lều
Gác sàn, trên lợp lá ba tiêu
May rằng mưa xuống không nhiều lắm
Sáng sớm đầu cây hạt móc treo
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Quang Bích, NXB Văn học, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Dạ chí lâm trung vô nhân gia kết liêu vi trú