26/05/2024 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những vì sao
The stars

Tác giả: Karin Boye

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2010 19:44

 

Nguyên tác

Now it is over. Now I awake.
And it is calm and easy to go,
when there is nothing left to expect
and nothing to suffer any more.

Red gold yesterday, dry leaf today.
Tomorrow nothing will be there.
But stars burn silently all around
tonight in the sky as before.

Now I want to give myself away,
so I have not a fragment left.
Say, stars, will you receive
a soul of treasures bereft?

With you is freedom without flaw
in peace of far eternities.
He never heaven empty saw
who gave you his battle and dreams.

Bản dịch của Hoàng Hưng

Giờ đây hết. Giờ đây tôi tỉnh thức
Thật bình tâm và thật dễ ra đi
Khi chẳng còn gì để mà mong đợi
Và chẳng còn gì để phải khổ đau

Hôm qua đỏ rực vàng kim hôm nay lá chết
Ngày mai sẽ chẳng còn gì
Nhưng khắp xung quanh những vì sao im lặng cháy
Trên trời cao đêm nay cũng như mọi đêm xưa

Giờ đây tôi muốn cho hết mình đi
Không còn lại mày may mảnh vụn
Hãy nói đi sao ơi các người có nhận
Một linh hồn đã mất hết ngọc châu?

Với các người là tự do nguyên vẹn
Trong thanh bình vĩnh cửu xa xôi
Chẳng bao giờ anh ta thấy được
Ai trao cho các người cuộc chiến và mơ mộng của anh đâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karin Boye » Những vì sao