20/06/2024 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 1
塞下曲其一

Tác giả: Hạo Nhiên thiền sư - 皎然禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 09:00

 

Nguyên tác

寒塞無因見落梅,
胡人吹入笛聲來。
勞勞亭上春應度,
夜夜城南戰未回。

Phiên âm

Hàn tái vô nhân kiến “Lạc mai”,
Hồ nhân xuy nhập địch thanh lai.
Lao Lao đình thượng xuân ưng độ,
Dạ dạ thành nam chiến vị hồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ải lạnh "Mơ rơi" bỗng chợt nghe
Khèn Hồ theo gió tiếng vi vu
Lao Lao đình ấy xuân đang tới
Tối tối thành nam lính chửa về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạo Nhiên thiền sư » Tái hạ khúc kỳ 1