06/10/2022 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tử từ kỳ 1
燕子辭其一

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:27

 

Nguyên tác

宜男草生春又歸,
美人春病減腰圍。
何如使君堂前燕,
將得春雛入幕飛。

Phiên âm

Nghi Nam thảo[1] sinh xuân hựu quy,
Mỹ nhân xuân bệnh giảm yêu vi.
Hà như sứ quân đường tiền yến,
Tương đắc xuân sồ nhập mạc phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghi Nam xanh tốt xuân về
Giai nhân xuân ốm eo se mấy phần
Chim én trước nhà sứ quân
Dẫn con bay nhập quây quần màn che
[1] Tức hoa Vong Ưu, bông màu vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Yến tử từ kỳ 1