06/06/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi tóc

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 16:16

 

Tia nắng chiều sót lại
Nối đêm với ban ngày
Sợi tóc khuya vương lại
Buộc em vào với tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sợi tóc