01/12/2022 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy thanh chướng
歸青嶂

Tác giả: Phan Trường Nguyên - 潘長元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2006 04:32

 

Nguyên tác

猿猴抱子歸青嶂,
自古聖賢沒可量。
春來鶯囀百花深,
秋至菊開沒模樣。

Phiên âm

Viên hầu bão tử quy thanh chướng,
Tự cổ thánh hiền một khả lượng.
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm,
Thu chí cúc khai một mô dạng.

Dịch nghĩa

[Cũng như] loài vượn khỉ ôm con lẩn vào núi biếc,
[Ý chí của] thánh hiền xưa nay [sâu kín] khó lường.
Mùa xuân đến, chim oanh hót, trăm hoa đua nhau khoe thắm,
Nhưng đến khi thu về, hoa cúc nở thì không một loài hoa nào còn.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sâu xa tâm ý thánh hiền,
Ôm con như vượn lẩn miền non xanh.
Xuân về trăm thức đua tranh,
Tàn phai, riêng cúc một mình đón thu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trường Nguyên » Quy thanh chướng