10/12/2022 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

So sánh

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 03:51

 

Đi học xứ Huế tròn sáu năm
Mỗi tháng mẹ gửi ba trăm ngàn[1]
Ra trường công tác cơ quan huyện
Gửi mẹ năm mươi[2] mẹ vẫn mừng!
[1] 300.000 đồng.
[2] 50.000 đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » So sánh