27/10/2020 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (1)

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 18:01

 

Hành trình một chuyến phiêu diêu
Leo lên cung bậc vẹo xiêu đường đời

Tìm về cái chốn “không nơi”
Hát lên bài hát “không lời” rêu rao
Nhạc “ruồi”trầm bổng thấp - cao
Vút lên thảng thốt tan vào hư không...

Gió lùa hắt ngọn đèn chong
Bấc khô dầu cạn tiếng lòng cút côi
Sao dời lằng lặng đổi ngôi
Chia dòng sông cạn thành đôi lỡ làng

Đêm dài huyền hoặc đa mang
Cõng đời leo hết bậc thang cuối trời
Bình Phước 07/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Không đề (1)