31/03/2023 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào em khoá chặt chờ anh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:27

 

Đào em khoá chặt chờ anh
Tân hôn thoả nguyện chúng mình chờ mong.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đào em khoá chặt chờ anh