30/05/2024 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Tương tạp vịnh kỳ 3

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 04:13

 

Phiên âm

Tương nam quần lý cánh phong lưu,
Hồng lý liên câu hoa mãn đầu.
Tối hữu nghi nhân thư thiếu xứ,
Ngạn biên thạch thế dữ khôi trù.

Dịch nghĩa

Vùng Tương Nam, áo quần giày dép càng đượm vẻ phong lưu,
Áo lót hồng, khuy cài hình hoa sen, hoa giắt đầy đầu.
Nơi khiến cho người ta cảm thấy ngoạn mục nhất,
Là các bậc thềm đá và giếng gạch ven bờ sông.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Vùng Tương Nam, phong lưu trang phục,
Hoa đầy đầu, áo cúc đẹp xinh.
Kìa nơi đệ nhất hữu tình,
Là thềm bậc đá với thành giếng xây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tam Tương tạp vịnh kỳ 3