24/09/2023 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán kỳ 1 - Thu tịch hoài cảm
昭君怨其一-秋夕懷感

Tác giả: Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:34

 

Nguyên tác

階下秋花泣露
那更蟪蛄聲苦
明月照鉤欄
不勝寒
誰道身同落葉
又感秋風一霎
空對這凄涼
斷人腸

Phiên âm

Giai hạ thu hoa khấp lộ
Na cánh huệ cô thanh khổ
Minh nguyệt chiếu câu lan
Bất thắng hàn
Thuỳ đạo thân đồng lạc diệp
Hựu cảm thu phong nhất thiếp
Không đối giá thê lương
Đoạn nhân trường

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Dưới bậc hoa thu sương nhỏ
Lại tiếng huệ cô ngâm khổ
Trăng sáng rọi câu lan
Xiết nỗi hàn
Ai bảo thân như chiếc lá
Lại ngán gió thu tàn tạ
Trơ đối vẻ điêu tàn
Héo ruột gan
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bắc Điều Âu Sở » Chiêu Quân oán kỳ 1 - Thu tịch hoài cảm