23/05/2024 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích ngọc tiêu kỳ 09
碧玉簫其九

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 02:33

 

Nguyên tác

秋景堪題,
紅葉滿山溪。
松徑偏宜,
黃菊繞東篱。
正清樽斟潑醅,
有白衣勤酒杯。
官品极,
到底成何濟!
歸,
學取他淵明醉。

Phiên âm

Thu cảnh kham đề,
Hồng diệp mãn sơn khê.
Tùng kính thiên nghi,
Hoàng cúc nhiễu đông ly.
Chính thanh tôn châm bát phôi,
Hữu bạch y cần tửu bôi.
Quan phẩm cấp,
Đáo để thành hà tế!
Quy,
Học thủ tha uyên minh tuý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Bích ngọc tiêu kỳ 09