30/11/2020 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Sơn lữ trung
樂山旅中

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:12

 

Nguyên tác

迢遞山阿十一迴,
行行不斷思悠哉。
野煙翠掃千峰盡,
幽澗聲傳萬木來。
鳥欲別人飛去囀,
花能送客落時開。
少年疾走終何事,
畏路漫漫著旅懷。

Phiên âm

Điều đệ sơn a thập nhất hài,
Hành hành bất đoạn tứ du tai!
Dã yên thuý tảo thiên phong tận,
U giản thanh truyền vạn mộc lai.
Điểu dục biệt nhân phi khứ chuyển,
Hoa năng tống khách lạc thời khai.
Thiếu niên tật tẩu chung hà sự?
Uý lộ man man trước lữ hoài!

Dịch nghĩa

Mười một khúc quanh hẻm núi xa tít tắp,
Đi rồi đi không ngừng nghĩ lan man.
Khói xanh ngắt của đồng nội quét lên cả nghìn ngọn núi,
Tiếng nước chảy của khe ẩn khuất truyền lại từ vạn cây.
Chim muốn xa người vừa bay đi vừa hót,
Hoa như tiễn khách, nở lúc rụng.
Tuổi trẻ chạy nhanh, rốt cuộc được việc gì không?
Sợ đường xa dằng dặc bám chắc nỗi niềm lữ thứ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Con đường quanh quất núi bao la,
Đi mãi, đi hoài nghĩ vẩn vơ.
Nghìn núi quét xanh màu khói nội,
Muôn cây nghe lọt tiếng khe xa.
Chim chừng luyến khách kêu khi biệt,
Hoa đợi đưa ai nở cuối mùa ?
Tuổi trẻ bôn ba được gì nhỉ ?
Mênh mang dặm khách rợn lòng ta!
Lạc Sơn chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lạc Sơn lữ trung