27/09/2023 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Đồ là Đông Đồ Đoài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:52

 

Đông Đồ[1] là Đông Đồ Đoài,
Ăn cơm thì ít, ăn khoai thì nhiều.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Một làng có 3 xóm Đoài, Đìa, Vệ, xưa là vùng đất nghèo, nay thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đông Đồ là Đông Đồ Đoài