25/05/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân đồng

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 13:46

 

Nghe trong sương khói vừa lên
Có hào quang mới nhú trên lưng trời
Tiếng không trung vẳng tiếng người
Xa gần thoảng lại lời lời cỏ cây
Đèn nhang cờ quạt khói bay
Phủ đền trăm mắt nghìn tay nhập đồng
Lời ca lấp lánh muôn trùng
Đàn chen sênh phách đảo trong tam toà
Người quen người cũ nhập nhoà
Người chưa gặp ngỡ như là người thân
Nhịp khấn vái cuốn nhịp chân
Thuỷ cung thiên giới về gần dương gian
Tháng năm trầy xước chợt tan
Nửa đời nước mắt mê man khoé cười
Đớn đau về ngủ trong nôi
Đòng đưa áo mẹ toả lời ru thiêng
Từ tâm hiểm ác dữ hiền
Hát câu hoá giải trong miền xuân tươi
Xuân lên đồng mở đất trời
Ngoảnh trông sông núi bời bời cỏ non
13-11-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Xuân đồng