12/08/2020 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chú hải quân

Tác giả: Vân Đài - Đào Thị Nguyệt Minh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 22:06

 

Đứng canh ngày, canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa! Bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo

Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây

Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vân Đài » Chú hải quân