05/02/2023 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên bảo 4
天保 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:43

 

Nguyên tác

吉蠲爲饎,
是用孝享。
禴祠烝嚐,
於公先王。
君曰:蔔爾,
萬壽無疆!

Phiên âm

Cát quyên vi xí,
Thị dụng hiếu tưởng.
Dược từ chưng thường,
Vu công tiên vương.
Quân viết: “Bốc nhĩ,
Vạn thọ vô cương.”

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chọn ngày trai giới làm đồ
Dùng vào lễ cúng mà lo đủ đầy
Cúng bốn mùa dâng bày mọi lễ
Các vương công được tế nghiêm trang
Tổ tiên lại ước mong rằng
Muôn năm tuổi thọ, người hằng sống lâu
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thiên bảo 4