06/10/2022 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 09
復愁其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:58

 

Nguyên tác

任轉江淮粟,
休添苑囿兵。
由來貔虎士,
不滿鳳凰城。

Phiên âm

Nhậm chuyển Giang Hoài túc,
Hưu thiêm uyển hữu binh.
Do lai tỳ hổ sĩ,
Bất mãn phụng hoàng thành.

Dịch nghĩa

Để chuyển gạo từ Giang Hoài ra trận,
Phải lấy bớt binh lính ở vườn vua.
Do đó đội ngự lâm quân tinh nhuệ,
Không còn nhiều ở kinh thành nữa.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cốt chuyển thóc Giang Hoài
Khoan thêm quân cấm vệ
Xưa nay binh sĩ tài
Không ở kinh đô mãi
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 09