23/03/2023 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước dòng sông

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 16:57

 

Dòng sông hát một mình qua nương dâu
Dòng sông hát một mình dưới chân cầu
Ta một mình hát ru bờ ngủ
Ru vàng hoa cúc, trắng bông lau

Dòng sông hát một mình qua rêu rong
Dòng sông hát một mình đêm hư không
Ta một mình hát mờ bóng núi
Mờ mắt về người suốt bao đông
3. 98
Nguồn: Lửa đêm mưa (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trước dòng sông