18/06/2024 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Một chiều yên tĩnh em đã khóc...”
“Ты плакала в вечерней тишине...”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2007 18:55

 

Nguyên tác

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Và lệ đắng cay nhỏ xuống đất lành
Và nỗi buồn và nặng trĩu lòng anh,
Và cả hai ta không hiểu nhau, không hiểu

Em đã đi đến miền xa xôi lắm
Và giấc mơ tàn héo không hoa
Và chỉ còn ta với một mình ta
Hồn cô độc, ủ ê buồn bã

Và mỗi chiều ta trở về chốn cũ
Đi lang thang nơi hò hẹn ngày xưa,
Và dáng em lướt nhẹ trong mơ,
Và tiếng khóc nghẹn ngào trong chiều vắng.
1912-1913

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Một chiều yên tĩnh em đã khóc...”