07/07/2020 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:12

 

Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
Ba buồm hai lái vời hẳn hiên
Hàng ngày thường có đồng tiền
Chẳng hơn cô mi ngồi chát ngát làm duyên thế thường
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi