18/01/2021 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái khỉ 3
采芑 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:39

 

Nguyên tác

鴥彼飛隼,
其飛戾天,
亦集爰止。
方叔蒞止,
其車三千,
師幹之試。
方叔率止,
鉦人伐鼓,
陳師鞠旅。
顯允方叔,
伐鼓淵淵,
振旅闐闐。

Phiên âm

Duật bỉ phi chuẩn,
Kỳ phi lệ thiên.
Diệc tập viên chỉ,
Phương Thúc ly chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Sư can chi thí.
Phương Thúc suất chỉ,
Chinh nhân phạt cổ.
Trần sư cúc lữ,
Hiển doãn Phương Thúc.
Phạt cổ uyên uyên,
Chấn lữ điền điền.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bay mau thay kia con chim cắt
Nó vút lên tận sát lưng trời
Tự chung một chỗ mà thôi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn cỗ
Đông đảo thay quân số luyện tinh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Trống chuông khua đánh rập rình khắp nơi
Dàn quân ra đọc lời thề dạy
Để quân tin tướng soái chỉ huy
Tùng tùng trống giục quân đi
Chiến xong đánh trống biết khi lui về
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái khỉ 3