23/05/2024 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm không trăng

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 00:49

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Không trăng

Nhưng khoảng cách hai ngàn dặm giữa đôi ta
Suốt đêm toả sáng

Một con chó ngày mai sẽ chết
Nhưng nó không biết gì
Vẫn điên dại sủa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đêm không trăng