07/07/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 2
翹劃樹皮題弔淡仙詩其二

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 14:31

 

Nguyên tác

西風何忽起,
陣陣使人哀。
慘切如含怨,
淒清似有懷。
乘鸞疑乍去,
跨鶴訝重來。
不斷香魂處,
蒼蒼屐印苔。

Phiên âm

Tây phong hà hốt khởi,
Trận trận sử nhân ai.
Thảm thiết như hàm oán,
Thê thanh tự hữu hoài.
Thừa loan nghi sạ khứ,
Khoá hạc nhạ trùng lai.
Bất đoạn hương hồn xứ,
Thương thương kịch ấn đài.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Gió tây đâu bỗng cuốn về
Ào ào từng trận cho tê tái sầu
Thảm thê như mối hờn sâu
Lạnh lùng như đã nát nhàu đau thương
Xe loan hun hút dặm trường
Chập chờn dấu hạc bên đường lại qua
Hồn thiêng vất vưởng bóng tà
Dấu hài theo gió bước ngà in rêu
Bài này nằm trong hồi thứ nhất của Kim Vân Kiều truyện, đoạn chị em Thuý Kiều khi chơi tiết thanh minh về, gặp và viếng mộ Đạm Tiên. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới bài thơ này ở hai câu 131-132: “Lòng thơ lai láng bồi hồi, Gốc cây lại vạch một bài cổ thi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 2