05/12/2022 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 2
十二月一日其一二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 06:34

 

Nguyên tác

寒輕市上山煙碧,
日滿樓前江霧黃。
負鹽出井此溪女,
打鼓發船何郡郎。
新亭舉目風景切,
茂陵著書消渴長。
春花不愁不爛漫,
楚客唯聽棹相將。

Phiên âm

Hàn khinh thị thượng sơn yên bích,
Nhật mãn lâu tiền giang vụ hoàng.
Phụ diêm xuất tỉnh thử khê nữ,
Đả cổ phát thuyền hà quận lang.
Tân Đình[1] cử mục phong cảnh thiết,
Mậu Lăng[2] trước thư tiêu khát trường.
Xuân hoa bất sầu bất lạn mạn,
Sở khách duy thính trạo tương tương.

Dịch nghĩa

Khói xám lạnh bay trên phố chợ núi,
Một ngày dài nơi con sông trước lầu, có đám mây màu vàng.
Cô gái khe này đội muối bước lên khỏi giếng,
Chàng trai quận nào, đánh trống thúc giục thuyền đi.
Nhướng mắt trông cảnh Tân Đình, thấy thật là đẹp,
Viết thư từ nơi Mậu Lăng, cứ bị bệnh tiêu khát hoài.
Hoa xuân không buồn, không vui,
Khách vùng Sở nghe thấy tiếng mái chèo lõm bõm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khói xanh nhẹ phủ trùm phố núi,
Trước lầu mây sông vàng, một chiều.
Gái khe: muối đội, giếng sâu thẳm,
Trai quận: trống vang, thuyền thẳng lèo.
Cảnh sắc Tân Đình, mắt coi đã,
Văn thơ Mậu Lăng, đường mất nhiều.
Hoa xuân không buồn không bắng nhắng,
Khách Sở nghe tiếng bì bọp chèo.
(Năm 765)

[1] Như Chu Khải, người đời Tấn, vì bạn mà chết oan.
[2] Tư Mã Tương Như 司馬相如 dùng tiếng đàn mà quyến rũ được người đàn bà goá là Trác Văn Quân. Sau này khi dưỡng bệnh Tư Mã Tương Như định cưới cô gái xóm Mậu Lăng ở Hưng Bình, Thiểm Tây, nhưng Trác Văn Quân ghen, Tương Như bỏ ý định đó và cả hai về Thành Đô mở quán rượu. Ở đây Đỗ Phủ muốn nói mình có bệnh tiểu đường giống Tương Như.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 2